Начало

Оторизирани Сервизи за Acer

 • Мост компютърс ЕООД
  • Адрес: гр.София, бул. „Шипченски проход“ №37, бл. 240 - партер
  • тел.: +359 700 144 11 - Национален Телефон за поддръжка
  • факс.: +359 2 873 0037
  • e-mail: support@mostbg.com
 • ЛМ Сервиз
  • Адрес: гр. София 1540, бул. "Капитан Димитър Списаревски 3, офис 401 & 402
  • тел: +359 2 9602360, факс : +359 2 9602369
  • e-mail: office@lan-service.bg
 • Вюпойнт
  • Адрес: 1421 София, кв. Лозенец, бул. "Арсеналски" 35А, ет.1
  • тел./факс: (+359 2) 988 9170, 988 9171, (+359 2) 963 1284, 963 1705
  • e-mail: service@viewpoint.bg

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
 • Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка.
 • Стандартният гаранционен срок за преносими компютри с марката Acer e 12 месеца за юридически лица и 24 месеца за физически лица.
 • Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от доставчика, се отстраняват за сметка на клиента.
 • Гаранцията не се отнася за повреди, причинени от други модули, използвани съвместно с доставената техника.
 • Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата.
 • Гаранционният срок за батериите на преносимите компютри е 6 месеца.
 • Гаранцията на устройствата не се отнася до софтуер, инсталиране на драйвери и настройки.
 • Гаранционната карта е валидна само при нанесени дата, подпис и печат от продавача,както и сериен номер на артикула.
 • Гаранционната карта и оригиналната опаковка се запазват от купувача до изтичане на гаранционния срок.
 • Мониторите на Acer отговарят на стандарта ISO 13406-2 клас II за допустимият брой дефектни пиксели. За повече информация: http://www.acerpanam.com/synapse/data/7117/documents/displaylcd.pdf

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ACER преносими компютри – частни физически лица – изисквания
 • Стандартният гаранционен срок за преносими компютри с марката Acer e 24 месеца за физически лица
 • Необходими документи за доказване на гаранция за физически лица:
  • Надлежно издадена и попълнена фактура на физическо лице за закупения продукт. Необходимо е попълването на всички данни на клиента, а именно: три имена, ЕГН, адрес;
  • Фискален бон към фактурата, ако е плащането е направено в брой;
  • Попълнена и подпечатана гаранционна карта за съответния продукт;
 • Препоръчителни действия от страна на клиента, които улесняват гаранционното обслужване на продуктите (не са задължителни, но биха били полезни при евентуални спорове и проблеми):
  • Попълнена и подпечатана гаранционна карта за “International Traveller Warranty” (за моделите, които имат такава);
  • Регистрация на продукта на уеб-сайта на Acer;

Удължаване на ГАРАНЦИЯ ACER преносими компютри - ПРОЦЕДУРА

ACER допълнителни гаранционни условия:
- Допълнителна гаранция за преносими компютри ACER серии TravelMate, EXTENSA, ASPIRE -3 години CARRY IN (1-вата година е международна – International Traveller Warranty ITW)
Общи условия на Гаранцията AcerAdvantage – какво печелите:
- Като клиент на ACER Advantage имате право на привилегировано обслужване в сервизите на ACER
- Техническа поддръжка по телефон, факс или on-line - само на английски език - повече информация на:
http://www.acer-euro.com/
- 5 работни дни за отстраняване на повредата ако сте клиент на програмата AcerAdvantage
- Повторна инсталация на ОС - до ниво на покупка, като по този начин се удостоверява работоспособността на устройствата
- Гаранционният период стартира от датата на продажбата по документа издаден към клиента
Не подлежат на гаранция:
- детайли, повредени в резултат на неправилна експлоатация или ремонт извършен от неоторизирано лице
- транспортни повреди в резултат на небрежност или неподходяща опаковка, нямащи отношение към дефектиралия елемент
- повреди причинени от вируси или конфликти възникнали в резултат на инсталации на драйвери  или други периферни устройства.
- загуба на данни независимо от причината
- допълнителната гаранция не важи за батерията
За осъществяването на регистрация по програмата AcerAdvantage трябва да имате достъп до Интернет и принтер.
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГАРАНЦИЯ:
- Уверете се, че принтера ви е включен и пригответе код и парола (намират се в отделно пликче в самата гаранционна карта).

 1. Влезте в сайта на Acer http://www.acer-ee.com
 2. Изберете http://www.aceradvantage.com/
 3. Изберете Acer Eastern Europe - English
 4. Изберете REGISTER
 5. Попълнете код и парола
 6. Изберете LOGIN,
 7. Попълнете електронната форма на Вашата заявка за удължена гаранция, разпечатайте и подпишете (задължително попълнете актуален имейл в бланката)
 8. Направете копие на фактурата за продажба
 9. Направете копие на гаранционната карта
 10. Сложете всички тези документи (попълнена бланка, копие от фактура, копие от гаранционна карта) в плик (в окомплектацията на бланката), запечатайте и изпратете на посочения адрес на Acer (пощенски плик). Сложете марка и изпратете по пощата препоръчано с доказано доставяне. Желателно е да запазите копия на изпратените документи.
 11. На посочения имейл или по пощата ще получите Сертификат за удължена гаранция на Вашия Преносим компютър в рамките на 30 дни При евентуално забавяне на сертификата за удължена гаранция, моля пишете на имейл: feedback@acer-ee.com
  *Важно - допълнителната гаранция не се признава ако клиента не е попълнил формата и не е изпратил документите по пощата. (За доказателство се приема единствено разписката за доказана доставка и копията от изпратените документи) Срок за удължаване на гаранцията - до 360 дни от датата на покупката на преносимия компютър.

ПРОЦЕДУРА ЗАМЯНА НА ACER преносим компютър С НОВ – ПОВРЕДА ПРИ ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ DOA (Dead On Arrival):
Всеки клиент закупил преносим компютър ACER има право да го върне и да го замени с нов, ако в момента на пускане или до 10 дни от датата на продажбата компютърът се повреди! (не работи дисплей, не зарежда софтуер и т.н.)
Повреденият преносим компютър се връща на търговеца продал стоката, като замяната се извършва при следните условия:
 1. Преносимият компютър трябва да бъде в запазен търговски вид, а именно ЗАПАЗЕНА ОПАКОВКА (кашони, найлони, стиропори и т.н.)
 2. Замяната се осъществява единствено и само при спазени условия (Компромиси с окомплектацията и търговския вид не се допускат)